Osallistu Enterprisen kesäarvontaan:

VOITA AUTO KUUKAUDEKSI KÄYTTÖÖSI!

Miltä kuulostaisi kesäkiesi kuukaudeksi käyttöösi? Nappaa kaverit mukaan kesän kuumimpaan reissuun! Arvontaan voi osallistua 2.–31.8.2021. 

Arvonta on päättynyt

Kiitos kaikille osallistumisesta.

* Pakollinen kenttä

Voita auto kuukaudeksi käyttöösi – arvonnan säännöt

1. Järjestäjä 
LänsiAuto Rent Oy (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Enterprise”) Y-tunnus: 2883828-6, Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki

2. Osallistumiskelpoisuus 
Osallistumalla tähän arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja arvontaan liittyviä päätöksiä sekä osallistumissivustolla olevia tarkentavia ehtoja. Arvontaan voivat osallistua kaikki 18-vuotta täyttäneet henkilöt lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia henkilöitä tai heidän perheenjäseniään.

3. Osallistumisaika 
Arvonnan osallistumisaika on 2.–31.8.2021. Palkinto arvotaan kaikkien arvontaan 2.–31.8. osallistuneiden kesken 1.9.2021 klo 12 mennessä. Ilmoitetun päättymisajan jälkeen vastaanotetut osallistumiset eivät ole mukana palkinnon arvonnassa.

4. Arvontaan osallistuminen 
Arvontaan osallistuminen edellyttää osallistumislomakkeen täyttämistä. Arvontaan osallistutaan edellä ilmoitetulla tavalla ja toimimalla osallistumisehtojen mukaisesti. Arvonnassa ovat mukana kaikki siihen osallistumisaikana ilmoittautuneet. Yksittäinen henkilö voi osallistua arvontaan vain yhden kerran. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

5. Palkinto 
Arvonnan palkintona arvotaan 1 kpl henkilöauto voittajan käyttöön kuukaudeksi (30 päiväksi). Voittaja saa itse valita haluamansa ajankohdan aikaväliltä 6.9. – 30.11.2021 voiton käyttöönottamiseksi. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen tai palveluun.

6. Arvonnan voittaminen 
Palkinnon voittaja arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken osallistumisajan päätyttyä. Arvonnan voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta 3.9.2021 klo 14 mennessä, palkinto arvotaan uudelleen. Mikäli palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muuten lainvastaisesti, tämä johtaa voittajan arvonnasta pois sulkemiseen ja palkinnon uudelleen arpomiseen. Järjestäjällä on myös oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

7. Vastuut 
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen sekä arvontaan osallistumiseen mahdollisesti liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnossa mahdollisesti ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan alkuperäisen arvontailmoituksen yhteydessä.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa 
Henkilötietoja käytetään arvontaan osallistumiseen, arvonnan tuloksesta ilmoittamiseen, palkinnon vastaanottamiseen sekä LänsiAuto-konsernin markkinointirekisteriin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla kilpailun tietosuoja- ja rekisteriselosteesta. 

9. Lisätiedot 
LänsiAuto Rentin asiakaspalvelu, customer.service@enterprise.fi, LänsiAuto Rent Oy, Y-tunnus 2883828-6, www.enterprise.fi

 
Arvonnan tietosuoja- ja rekisteriseloste.
 
REKISTERISELOSTE | Henkilötietolaki (523/99) 10 § | Laatimispäivä: 2.6.2021

1. Rekisterinpitäjä 
LänsiAuto Rent Oy (Y-tunnus: 2883828-6) 
Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 
Elina Kopra
- Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki 
- puh: 010 5252 0 
- sähköposti: elina.kopra@enterprise.fi 

3. Rekisterin nimi 
LänsiAuto Rent Oy arvontarekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja käytetään LänsiAuto Rent Oy:n arvontaan osallistumiseen, arvonnan tuloksesta ilmoittamiseen, palkinnon vastaanottamiseen sekä LänsiAuto-konsernin markkinointirekisteriin.

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisältää tyypillisesti seuraavat perustiedot: 
• Etunimi
• Sukunimi
• Sähköpostiosoite 
• Puhelinnumero 
• Kotikunta


Lisäksi voittoihin liittyen voidaan kerätä myös henkilötunnus verottajalle tehtäviä 
ilmoituksia varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterin tiedot kerätään henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan hänen osallistuessaan arvontaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa LänsiAuto Rent Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilötietojen käsittelyoikeus on vain LänsiAuto Rent Oy:n myyntiin ja markkinointiin osallistuvilla henkilöillä. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisin käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin. Tietoja voidaan säilyttää kilpailun jälkeen kohtuullinen aika arvontatulosten varmistamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi. Lisäksi tiedot voidaan tarvittaessa siirtää LänsiAuto Rent Oy:n markkinointirekisteriin.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 
Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tai ei ole tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan ja mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen LänsiAuto Rent Oy, Elina Kopra, Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen LänsiAuto Rent Oy, Elina Kopra, Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.